تجربه مصاحبه من

اگر چند مرحله مصاحبه رفته‌اید لطفا در جواب دادن به سوالات بعدی کل مصاحبه‌ها را در نظر بگیرید

** میخواهم بیشتر توضیح بدم **

سوالات این قسمت اختیاریه. اگر می‌تونی کمی بیشتر وقت بذاری لطفا بهشون جواب بده

در صورتی که تجربتون همراستا با قوانین سالپا باشه، منتشر خواهد شد.
لطفا صبر کنید