تجربه مصاحبه من

** میخواهم بیشتر توضیح بدم **

سوالات این قسمت اختیاریه. اگر می‌تونی کمی بیشتر وقت بذاری لطفا بهشون جواب بده

در صورتی که تجربتون همراستا با قوانین سالپا باشه، منتشر خواهد شد.
لطفا صبر کنید