سوالات مصاحبه شغلی

سوالات مصاحبه استخدامی: چرا باید شما را استخدام کنیم؟

سوالات مصاحبه استخدامی: چرا باید شما را استخدام کنیم؟

این سوال یکی از سوال‌های متداول در مصاحبه‌های شغلی است و فرصت خوبی‌ است برای آنکه یک جمع‌بندی داشته باشید از علت مناسب بودن شما برای شغل موردنظر؛ فرصت آن را داریدکه درباره مهارت‌هایتان صحبت کنید، درباره تناسبی که با فرهنگ شرکت دارید و هرچیز مرتبط دیگری. بهتر از این…

19 سوالی که در هر مصاحبه استخدامی می‌پرسند

19 سوالی که در هر مصاحبه استخدامی می‌پرسند

سوالات  مشخصی وجود دارند که تقریباً در تمامی جلسات مصاحبه استخدامی پرسیده می‌شوند. آگاهی از این سوالات و هدف مصاحبه کننده از طرح آن‌ها، بسیار مفید است چرا که ما را در یافتن پاسخ مناسب کمک می‌کنند. در جلسه مصاحبه کاری پرسش‌های دیگری نیز طرح می‌شوند: سوالاتی در مورد پیشینه…

چگونه مصاحبه شغلی موفقی داشته باشیم؟

چگونه مصاحبه شغلی موفقی داشته باشیم؟

برای‌ آنکه مصاحبه موفقی داشته باشید بسیار مهم است که از قبل برای جلسه مصاحبه آماده باشید و با توجه به شناختی که از شرکت پیدا کردید، درباره موضوعات زیر تحقیق کنید: ۱. سوالاتی را که در جلسه می‌پرسند حدس بزنید در کنار سوالات که در همه مصاحبه‌ها پرسیده می‌شود،…